சரஸ்வதி மற்றும் ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள் ! ! !

சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காம ரூபிணி
வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர் பவதுமே சதா

vijayadashami-wishes

Advertisements